Organogram 2015

De organisatie bestond in 2015 uit vier betaalde krachten en 128 vrijwilligers waarvan 83 zorgvrijwilligers. Zie 'Kengetallen 2015'.

TZMH15_organogram


Zie ook pagina 'Bestuur'.

TZMH_jv14_500_bestuur2014-b


 

Taakomschrijvingen

 • Het Bestuur is toezichthoudend.
 • De Directeur adviseert het bestuur, is verantwoordelijk voor de beleidsvoering en voor het dagelijks bestuur. De directeur adviseert het bestuur, is verantwoordelijk voor de beleidsvoering en voor het dagelijks bestuur.
 • De Coördinator vertaalt de vraag om terminale zorg naar passende ondersteuning: thuis of in het hospice. Zij selecteert de meest geschikte vrijwilliger, ondersteunt en begeleidt hem of haar en is verantwoordelijk voor de scholing.
 • 44 vrijwilligers Thuis ondersteunen de zorgvrager en de mantelzorgers thuis. Dag en nacht.
 • 43 vrijwilligers Hospice maken het onze gasten in het Hospice, en hun familie en vrienden, zo comfortabel mogelijk.
 • Het Kenniscentrum (Kennis) bundelt alle expertise die de Stichting heeft opgebouwd en is toegankelijk voor mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers. Het heeft vier pijlers: Scholing & Training, Ondersteuning Mantelzorg, Nabestaandenzorg en Informatie & Vraagbaak.
 • Scholing & Training (S&T) biedt opleidingen aan, houdt het trainingsaanbod actueel en bewaakt de kwaliteit.
 • Ondersteuning Mantelzorg (OB) brengt de behoefte van mantelzorgers in kaart en baseert daarop de best mogelijke ondersteuning. De groep initiëert o.a. persoonlijke gesprekken en ontmoetingsbijeenkomsten.
 • Informatie & Vraagbaak-vrijwilligers (I&V) informeren zorgvragers over de inzet van vrijwilligers rondom het levenseinde.
 • Bibliotheekvrijwilligers (Bieb) houden de verzameling boeken rondom het levenseinde up to date.
 • Nabestaandenzorg (Nbz) biedt nazorg aan ex-mantelzorgers, familie en vrienden. Dat gebeurt in groepsverband en één op één.
 • Laatste Zorg-vrijwilligers (LZ vrw) verzorgen, indien gewenst, samen met de familie de overleden gast.
 • De Kookgroep (Kook-grp) vervult bijna dagelijks de persoonlijke eetwensen van Hospice-gasten en hun familie.
 • De Commissie Evenementen (Cie Ev) bedenkt en organiseert de uitjes voor vrijwilligers.
 • Complementaire Zorg (CZ grp) geeft gasten op verzoek aanvullende zorg om pijn te verlichten en te ontspannen. Vrijwilligers die daarvoor opgeleid zijn gebruiken technieken als Therapeutic touch, massage en aromatherapie.s
 • De Commissie Public Relations (Cie PR) organiseert o.a. het maandelijks Open Huis en verzorgt presentaties voor leden en/of medewerkers van organisaties. Ze is eindverantwoordelijk voor de uitgave van het 'Laatste Nieuws', een informatieblad voor vrijwilligers.
 • De Commissie Interieur (Cie Int) zorgt voor vervanging en aanschaf van de inventaris van het Hospice.
 • De Lokale ContactPersonen (Lokale CP) zijn verantwoordelijk voor de naamsbekendheid en leggen contacten met diverse zorg- en welzijnorganisaties op lokaal niveau. Zie ook 'Informatiepunten'.
 • Dankzij de vrijwilligers Bereikbaarheidsdienst (Vrw Brd) zijn we 24/7 bereikbaar; zij zijn de aanspreekpunten buiten kantoortijden en in het weekend.
 • De Taak-vrijwilligers (Taak-vrw) voeren diverse taken uit waaronder intervisie, financiën, secretariaat, website, intranet, maar ook grote boodschappen, wasgoed, klussen in en rondom het hospice.
 • De Vrijwilligersraad (Vrw-raad) behartigt de belangen van de vrijwilligers, is gesprekspartner van de directeur en geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om Vrijwilligersbeleid.
 • De Tuingroep (Tuin-grp) onderhoudt de Hospicetuin en -vijver.
 • De Huishoudelijke Dienst (Hh Dienst) zorgt dat alle kamers en ruimten in het Hospice elke dag spic en span zijn.