TZMH15_mantelzorgers-aan-het-woord-3‘Jullie waren voor ons die zachte vingers.’

~ mantelzorger
meer citaten

VPTZ-academie Midden-Holland 2015

‘Wat ging er goed, wat niet en hoe kan dat dan anders?’
Vrijwilligers spraken met coördinatoren over de toegenomen verantwoordelijkheden die ze sinds januari 2015 dragen.
Onder de noemer ‘de verantwoordelijke vrijwilliger’ organiseerde VPTZ-academie Midden-Holland bijeenkomsten in mei en juni 2015. Ze waren een vervolg op op die van 2014 die voorbereidden op het nieuwe zorgbeleid.

TZMH15-LET-OP3-100pxCoördinator Elles de Mik vertaalde vragen van vrijwilligers rechtstreeks naar een heel actueel scholingsprogramma. De belangstelling was groot.


SCHOLING 2015: DE VERANTWOORDELIJKE VRIJWILLIGER

4 maart: Rapportage en communicatie [18 deelnemers]

Door middel van casuïstiek oefenen in waardevrij observeren en communiceren.

7 en 11 maart OF 30 september en 6 oktober: Onbevooroordeeld luisteren [25 deelnemers]

Vrijwilligers leerden beter te luisteren in een workshop volgens de LSD-methode: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Docent was Anton van Dijk, gepensioneerd GZ-psycholoog en GZ-psychotherapeut.

9 maart en 21 oktober: Haptonomisch verplaatsen [21 deelnemers]

Een gast of zorgvrager thuis veilig en comfortabel verplaatsen en jezelf niet te overbelasten. In deze (opfris)training bij het Landsteiner Instituut oefenden vrijwilligers zich in het haptonomisch verplaatsen.

12 maart en 28 oktober: Benauwdheid [44 deelnemers]

In de training bij het Landsteiner Instituut werd verteld hoe benauwdheid kan ontstaan en wat je kunt doen om de verschijnselen te verlichten.

TZMH15-LET-OP3-100px19 maart en 3 november: Praktische zorg, daar waar nodig [33 deelnemers]

Een nieuwe scholingsmodule die vrijwilligers ondersteunt bij de nieuwe taken die ze sinds 2015 hebben. De vragen komen uit de praktijk: ‘Hoe was je iemand die dat zelf niet meer kan? Hoe help je iemand die in bed ligt met drinken?’ In november ging het met name over medicatie toedienen, helpen bij puffen en ogen druppelen. Elles de Mik gaf deze opleiding samen met Natasja Schoonderwoerd, wijkverpleegkundige bij de Vierstroom.  

TZMH15-LET-OP3-100px23 maart en 5 november: Intercultureel communiceren [30 deelnemers]

‘Wat aan de ene kant van de wereld de waarheid is, kan aan de andere kant van de wereld een leugen zijn.’ Mijnie Oosterom, master migratie en integratie studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vertelde hoe je cultuur je beleving bepaalt.
Zoals wij het normaal vinden dat we elkaar aankijken, is dat in andere culturen beledigend. Punctualiteit wordt door andere landen als opdringerig ervaren. En waar wij de medicus om zijn eerlijkheid waarderen, zijn er (Islamitische) landen waar de dokter hoop moet blijven geven. www.mijnieoosterom.nl

TZMH15-LET-OP3-100px25 maart: Islam en rituelen rondom sterven [44 deelnemers]

Een terminaal zieke moslim moet zich voorbereiden op een ontmoeting met god. Hij doet dat op zijn rechterzij met zijn gezicht naar Mekka. Hij zal het dus zeker niet waarderen als je hem even wat makkelijker neer wilt leggen. Dat vertelde Roukayya Oueslati, docent religiewetenschappen aan de Universiteit in Leiden, tijdens haar leerzame presentatie begin april. Palliatieve sedatie is moeilijker omdat ze moeten blijven bidden totdat ze god ontmoeten. In het beste geval wordt de medicatie een uur per dag gestopt om te bidden. www.universiteitleiden.nl

1 april: Nabestaandenzorg [5 deelnemers]

Vervolgtraining voor vrijwilligers van de groep nabestaandenzorg om zich verder te specialiseren. De training werd gegeven door Pascale Bongers van de Landelijke Steunpunt Rouw (LSR).

21 oktober: Brandpreventie [10 deelnemers]

Hospicevrijwilligers volgen deze bijeenkomst elke drie jaar. Coördinator Simone van Uunen behandelt dan het brand- en calamiteitenplan.

3 november: Versterven, wat is dat? [28 deelnemers]

Wat is versterven, wat merk je ervan en hoe ga je ermee om? Deze workshop gaf daar voorlichting over en vrijwilligers konden er leren van elkaars ervaringen.

TZMH15-LET-OP3-100px24-25 nov. en 2 dec.: E-learning cursus voor aspirant-vrijwilligers [7 deelnemers]

Training voor aspirant-vrijwilligers ter voorbereiding op de basiscursus onder begeleiding van Simone van Uunen en Elles de Mik. Dit jaar gebeurde dat voor het eerst door middel van  e-learning VPTZ Nederland. Het lesmateriaal werd ondersteund met filmpjes.


Intervisie

In 2015 namen vijf groepen vrijwilligers deel aan intervisieworkshops. Onder leiding van Grada Jaspers bespraken zij praktijkcases. De intervisiemethode bevordert de professionaliteit door inzicht te geven in het eigen denk- en leerproces.


Over scholing

  • Er zijn twee vaste momenten voor scholing in het voorjaar en het najaar.
  • De scholing van een vrijwilliger wordt vastgelegd, als schriftelijk bewijs van zijn vaardigheden, een waardevolle aanvulling op zijn c.v.
  • Vrijwilligers kiezen een specialisatie, alleen de basiscursus, haptonomisch verplaatsen en sterfstijlen zijn verplicht.
  • Specialisaties zijn o.a.: palliatieve en terminale zorg aan mensen met een psychische aandoening, dementie en verstandelijke beperking; aan mensen met een specifiek ziektebeeld en omgaan met cultuurverschillen.

In samenwerking met: