TZMH15_mantelzorgers-aan-het-woord-3‘Voor ons hebben jullie een zware last uit handen genomen.’

~ mantelzorger

meer citaten

Sponsoracties uitgelicht

Trainingen voor onze vrijwilligers, een nieuwe wasdroger, twee kerstbomen, een zuurstofconcentrator en een brancard. Dankzij de gulle gaven van onze sponsoren, kunnen we steeds betere ondersteuning leveren.


Ria’s Marktplaats

Vrijwilliger Ria Kromwijk bijvoorbeeld die een ludieke manier bedacht om geld in te zamelen. Zij liep toevallig bij een verkoop van tweedehands spullen binnen ten behoeve van een goed doel in Suriname. ‘Dat kan ik ook’, dacht Ria, en zij richtte Ria’s Marktplaats op. ‘Want iedereen heeft wel iets in huis wat hij kwijt wil.’ Zij riep collega vrijwilligers op spullen te doneren en die biedt ze sindsdien aan in een vaste rubriek in vrijwilligersblad De Voelspriet. ‘De afspraak is dat we alles voor de vaste prijs van € 7,50 verkopen. Van de opbrengst willen we een relaxstoel, een kantelstoel, aanschaffen zodat gasten comfortabel in de tuin kunnen zitten.


Roparun, run voor hospicebedden

Zo'n 340 teams deden in 2015 mee aan de Roparun, een  gesponsorde estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Van 22 tot en met 27 mei renden acht lopers ieder ruim anderhalve marathon om het leven van mensen met kanker aangenamer te maken. 'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven', is het motto van de organisatie.
ROPARUN2015

Vier anti-doorligsystemen

Elk jaar sponsort Stichting Roparun een aanzienlijke lijst met goede doelen. In 2015 waren dat er 175, waaronder Hospice Midden-Holland. Het Hospice ontving maar liefst € 13.000,- voor vier anti-decubitus-, anti-doorlig-, systemen. Dit zijn matrassen, aangesloten op een speciale unit die wordt geactiveerd als decubitis dreigt te ontstaan.

Roparun steunt project VPTZ

Roparun ondersteunt de visie van VPTZ Nederland dat goede levenseindezorg er voor iedereen in Nederland moet zijn. De stichting draagt daarom financieel bij aan een vijfjarig project van VPTZ dat de waarde van vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg onderzoekt. Als de meerwaarde van zorg door vrijwilligers is aangetoond, kan de samenwerking met de beroepsmatige zorg verder worden uitgebouwd. Dat is essentieel voor het uitbouwen van vrijwillige terminale zorg.