Boven vlnr: Alice Pierie, Els van Dijk en Irene van Zevenbergen. Onder: Jeanne Kool en voorzitter Bep Tetteroo. (Klik op foto voor vergroting)

Vrijwilligersraad 2015

Neemt de werkdruk toe? Hebben we minder tijd voor een praatje met de gast? Wat betekent het nieuwe zorgbeleid voor ons? Sommige vrijwilligers maakten zich zorgen over de impact van het nieuwe zorgen op hun werk. Niet verwonderlijk, want van de ene op de andere dag liet de professionele zorg alle lichte zorgtaken vallen. En dan was er ook nog landelijk onrust over het nieuwe beleid.  

Welzijn van de vrijwilliger staat voorop

Als spreekbuis van de vrijwilligers kaartte de Vrijwilligersraad alle zorgen bij de directie aan, evenals andere zaken die zich gedurende het jaar voordeden. Hoewel de werkdruk uiteindelijk wel mee viel en er nog voldoende tijd bleek voor een praatje, hebben directie en raad manieren bedacht om vaker te communiceren, onrust eerder weg te nemen, en het welzijn van de vrijwilliger te bevorderen.

Raadslid Jeanne Kool zet ze op een rijtje:

Voortgangsgesprek nu jaarlijks

‘Hoe gaat het, bevalt het nog, waar loop je tegenaan? Voortgangsgesprekken houden de vinger aan de pols. Ze ondersteunen de vrijwilliger bij het doen van het werk en bewaken daardoor ook de kwaliteit van onze zorg. Daarom heeft elke vrijwilliger jaarlijks zo’n gesprek met een coördinator.

Op de hoogte met de nieuwsbrief

Iedereen is blij met de nieuwsbrief die we sinds eind 2014 met enige regelmaat ontvangen. Daarin staat alles wat het vermelden waard is: bedankjes, vragen over een tuinpad dat niet veilig is. Zo weet iedereen wat er gaande is of waar collegavrijwilligers mee bezig zijn.

Onderzoek naar tevredenheid

Vrijwilligers vinden het niet altijd makkelijk om hun zorgen te uiten. Daarom ontvingen ze in maart 2015 een tevredenheidsonderzoek. De respons viel wat tegen, maar de honorering voor de werkomstandigheden was goed. De respondenten waren in ieder geval heel tevreden!

Gescheiden themabijeenkomsten thuis en hospice

Afhankelijk van het onderwerp hebben thuis- en hospicevrijwilligers sinds 2015 eigen themabijeenkomsten. Ze sluiten daardoor veel beter aan op de behoefte van de vrijwilligers. Voorbeelden zijn geënt op de specifieke situatie thuis of in het Hospice.

 


Klik door naar de actuele website voor de Vrijwilligersraad 2016.


 

‘Ik vind echt dat we gehoord worden. Directeur Marianne Boone staat open voor alles wat we inbrengen. Ze denkt daar goed over na en dan worden ze teruggekoppeld of ingevoerd.’
~ citaat Jeanne Kool, lid vrijwilligersraad